Samefolket

Senaste numret av Samefolket

 • Nr11-12 cover  
  Samefolket Nr 11-12 / 2014, Årgång 95 

  Nyligen landade ett nytt nummer av Samefolket i era brevlådor. Den här gången har vi glädjen att presentera en ny layout på tidningen. Loggan är uppfräschad och de olika avdelningarna i tidningen har fått sig en genomgång. Nytt från och med nu är att vi kommer att ha svenska sammanfattningar på de samiska texterna i tidningen, något som många läsare efterfrågat. Vi kommer också från och med nu publicera ledaren i varje nummer på webben och den hittar ni under länken Redaktören. Det är alltid lika roligt att veta att det jobb vi lagt ner under flera veckor äntligen ger resultat för er läsare. Här hittar ni smakprov ur nya och gamla nummer av tidningen, översättningar av några av de samiska texterna, notiser från Sápmi, debattartiklar och ett urval av bilder från vårt stora spridningsområde. Vi har också förbättrat vår service till er läsare och annonsörer. Bara genom att fylla i ett autoformulär kan ni i fortsättningen kontakta oss angående prenumerationer och annonser. Och inte minst kan ni via hemsidan nu tipsa oss om vad ni tycker att vi borde berätta om. Allteftersom hoppas vi få en fylligare, användbar och välbesökt hemsida.  Trevlig läsning!

  Katarina Hällgren och Åsa Lindstrand
 • Nr11-12 jenni 
  Jenni

  Och kampen för folkets framtid

  AKTIVIST När hemtrakternas skogar kring Anár hotades av kalavverkning gick den då 22-åriga Jenni Laiti från att vara en politiskt engagerad ungdom till att bli aktivist. När gruvkonflikten i Jokkmokk drog igång förra sommaren var hon därför väl medveten om vad som väntade: En psykiskt tuff tid, men också en möjlighet att vinna framgångar. Oförtrutet fortsätter hon kampen för sitt folk och för naturen. För hon vill aldrig behöva säga att hon inget gjorde.

 • Nr11-12 ministrar 
  Kvartett med makt över Sápmi

  NYA MINISTRAR Höstens val ledde till den borgerliga alliansens fall och istället fick Sverige en regering ledd av Socialdemokraterna som sökte och fann stöd hos Miljöpartiet de gröna. Samefolket har tagit pulsen på några av de ministrar som kommer att arbeta med samiska frågor de närmaste fyra åren.

 • Nr11-12 agneta
  Sverige struntar i urfolksrätten på hemmaplan

  URFOLKSPOLITIK Urfolksrätten måste bli vägledande i alla delar som rör samer. Det menar Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman, som deltog på seminariet Urfolkspolitik behövs! under mänskliga rättighetsdagarna i Umeå.

       Sverige har erkänt samerna som urfolk och har tagit på sig ett ansvar. Jag hoppas det här är starten på ett offentligt samtal. Det finns en enorm okunskap i Sverige och här har vi en uppgift att föra samtalet vidare. Det ska vi bidra med från DO:s sida.

Den samiska kultur- och samhällstidskriften


Tidskriften Samefolket är en samisk tidskrift som har publicerats regelbundet sedan 1918, även om föregångaren Lapparnas egen tidning kom ut så tidigt som 1904.

Samefolket rapporterar om aktuella kulturella och politiska händelser i det samiska samhället, men också om andra urfolk runt om i världen. Samefolket ges huvudsakligen ut på svenska, men har också texter på samiska och norska.

Samefolket är den enda samiska tidskriften på svensk sida som utkommer frekvent med tio nummer om året. I tidningens stadgar står att Samefolket ska vara förbindelseorgan mellan olika samegrupper, sprida kännedom till olika samhällsorgan och allmänheten om samiska förhållnaden, vara ett diskussionsforum, införa artiklar på samiska språket och tjäna utbildning och undervisning på olika nivåer.

Tidskriften ägs av de två största samiska organisationerna, Samernas Riksförbund och Same Ätnam.

Spoken word av Sofia Jannok på Sápmi Pride

Läs hela artikeln: Sofia Jannoks spoken word på Sápmi Pride

Same SM 2014 i Jokkmokk

Klicka här för att se alla bilder och resultatlistor

Nr8-9 samesm2014

 

Månaden Innan

Nr10 cover