http://pr-medicine.org/ cheap viagra
Samefolket

Senaste numret av Samefolket

 • Nr10 cover  
  Samefolket Nr 10 / 2014, Årgång 95 

  Nyligen landade ett nytt nummer av Samefolket i era brevlådor. Den här gången har vi glädjen att presentera en ny layout på tidningen. Loggan är uppfräschad och de olika avdelningarna i tidningen har fått sig en genomgång. Nytt från och med nu är att vi kommer att ha svenska sammanfattningar på de samiska texterna i tidningen, något som många läsare efterfrågat. Vi kommer också från och med nu publicera ledaren i varje nummer på webben och den hittar ni under länken Redaktören. Det är alltid lika roligt att veta att det jobb vi lagt ner under flera veckor äntligen ger resultat för er läsare. Här hittar ni smakprov ur nya och gamla nummer av tidningen, översättningar av några av de samiska texterna, notiser från Sápmi, debattartiklar och ett urval av bilder från vårt stora spridningsområde. Vi har också förbättrat vår service till er läsare och annonsörer. Bara genom att fylla i ett autoformulär kan ni i fortsättningen kontakta oss angående prenumerationer och annonser. Och inte minst kan ni via hemsidan nu tipsa oss om vad ni tycker att vi borde berätta om. Allteftersom hoppas vi få en fylligare, användbar och välbesökt hemsida.  Trevlig läsning!

  Katarina Hällgren och Åsa Lindstrand
 • Nr10 larsanders 
  Lars-Anders


  med en stor portion humor under den politiska ytan

  POLITIKER Han har som radikal ungdomspolitiker bjudit Yassir Arafat till Jokkmokk och han har även styrt skutor som SSR och Sametinget. Numera jobbar Lars-Anders Baer till största delen åt sig själv och håller en låg samepolitisk profil. Han konstaterar skämtsamt att han fortfarande lever på gamla meriter.

 • Nr10 urfolkskonferens 
  Urfolk ställer krav på rättigheter

  KONFERENS FN:s första världskonferens om urfolk anordnades i New York 22-23 september. Världskonferensen för urfolk (WCIP 2014) var historisk och därför också viktig, det verkade de flesta deltagarna vara överens om efter mötet. Den hade föregåtts av en lång förberedande process och utgången ansågs lyckad tack vare att staterna och urfolken kom överens om ett gemensamt slutdokument som antogs i New York. 

 • Nr10 resedagbok
  Företagsamhet och festival på Zanzibar


  BISTÅNDSARBETE Hanna Råman, Vittangi, har varit med i Women Education Project, WEP, sedan augusti förra året och kom för en tid sedan hem från sin andra resa där hon agerande lärare och mentor på ett center för tolv unga kvinnor. Syftet har varit och är att öka kvinnornas kunskaper i engelska, data och entreprenörskap. Hela utbildningen har dessutom genomsyrats av mänskliga rättigheter, demokrati, genus och samhällsfrågor.

       Att förstå det engelska språket är en demokratifråga och internetmöjligheterna bidrar till att eleverna kan tillgodogöra sig information om omvärlden. Vi kan fokusera på dessa frågor samtidigt som vi lär oss att kommunicera. Språkstudier och diskussioner är en perfekt kombination. Genom att ge kvinnor kunskap om deras demokratiska rättigheter och kunskap om hur man utövar dem ger vi förutsättningar till deltagande i politiskt liv och företagande, berättar Hanna Råman.

  I det här numret skriver Hanna resedagbok om sin senaste volontärvistelse på Zanzibar, som koncentrerade sig på processen fram till en festival, ett sätt att lära ut entreprenörskap.

Den samiska kultur- och samhällstidskriften


Tidskriften Samefolket är en samisk tidskrift som har publicerats regelbundet sedan 1918, även om föregångaren Lapparnas egen tidning kom ut så tidigt som 1904.

Samefolket rapporterar om aktuella kulturella och politiska händelser i det samiska samhället, men också om andra urfolk runt om i världen. Samefolket ges huvudsakligen ut på svenska, men har också texter på samiska och norska.

Samefolket är den enda samiska tidskriften på svensk sida som utkommer frekvent med tio nummer om året. I tidningens stadgar står att Samefolket ska vara förbindelseorgan mellan olika samegrupper, sprida kännedom till olika samhällsorgan och allmänheten om samiska förhållnaden, vara ett diskussionsforum, införa artiklar på samiska språket och tjäna utbildning och undervisning på olika nivåer.

Tidskriften ägs av de två största samiska organisationerna, Samernas Riksförbund och Same Ätnam.

Same SM 2014 i Jokkmokk

Klicka här för att se alla bilder och resultatlistor

Nr8-9 samesm2014

 

Månaden Innan

Nr8-9 cover