Samefolket Stiftelsebildare
Stiftelsebildare PDF Print E-mail

Tidskriften Samefolket ges ut genom Stiftelsen Samefolket, stiftelsebildare är Svenska Samernas Riksförbund, SSR, och Riksorganisationen Same Ätnam, RSÄ, dessa tillsätter tre respektive två representanter som utgör styrelse. Tidningen är politiskt och ekonomiskt oberoende.

 
STYRELSE

VICTORIA HARNESK (Svenska Samernas Riksförbund, ordförande)
Tidig sjuttiotalist som är tillbaka i Porjus efter tio år i Stockholm. Uppväxt med renskötsel, är genom sitt företag Victoria Harnesk – Jojk & Samekultur diplomerad för Sápmi Experience. Har mest arbetat med kunskap om samer, kommunikation och som frilans. Utsågs av regeringen till ambassadör för kvinnors företagande. Har läst lite Statsvetenskap vid Stockholms universitet och är utbildad projektledare. Har genomfört Venture Cup (affärsplanstävling) och copywriterutbildning. Är kreatör bakom Språkspelet – konversationskort på nordsamiska och författare till mångfaldigt prisade Smak på Sápmi. Haft många styrelseuppdrag, nu ledamot i Ájtte fjäll- och samemuseum och sedan 2011 ordförande för Stiftelsen Samefolket.

ERIKA UNNES (Svenska Samernas Riksförbund, vice ordförande)
Säljare, turnéläggare och marknadsförare på Giron Sámi Teáhter. Uppväxt i Kåbdalis under sjuttiotalet med rötter i Udtja. Efter många år i Stockholm bosatt i Härnösand. Har bred utbildningsbas: Neurolingvistisk programmering, NLP, Master Practioner med Internationellt certifikat via Inner Power Centre i Järna, skrädderi vid Stockholms Tillskärarakademi, duodje (sameslöjd) och företagande vid Samernas Utbildningscentrum, Jokkmokk. Akademiska poäng i ekoteknik, Mitthögskolan/Mittuniversitetet, Östersund och företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet. Under nittiotalet projektledare för bland annat miljö- och hållbarhetsprojekt (Agenda 21) i några Norrbottenskommuner. Har arbetat med sömnad inom showbiz och B2B-försäljning inom mode och IT. Sedan 2009 i styrelsen för Samefolket.

ULF NÅRSA (Riksorganisationen Same Ätnam, sekreterare)
Uppvuxen och bosatt i Piteå och är journalist till yrket. Har arbetat inom press, radio och TV i över tio år. Gjorde journalistutbildning och tog sin magisterexamen vid Stockholms universitet, JMK, som är fakulteten för journalistik, media och kommunikation. Har drivit det egna företaget Skrivtjänst i Norr som frilansande journalist. Är idag sjukpensionär och har lagt ner det mesta av frilansandet. Har ett antal styrelseuppdrag där professionen kommer till gagn, Samefolket är ett sådant uppdrag, har varit ledamot i två perioder; 2004-2007, den andra som pågår ännu påbörjades 2013.

CATHARINA HANSSON (Svenska Samernas Riksförbund, ledamot)
Är mediaentreprenör och journalist född i Luleå 1966. Bor idag i Stockholm, driver Idéimperiet förlags- och produktionsbolag med utgivning av tidskrifter, böcker och digitala produktioner. Började arbeta med media redan i tonåren och har idag trettio års erfarenhet från branschen. Har genom åren varit chefredaktör för ett antal tidningar, utvecklat nya tidnings- och mediakoncept inom Bonniers men även som fristående konsult. Har bland annat startat Bonnier Online (ett av de första digitala mediabolagen), startade och drev under ett antal år månadsmagasinet Leva! som senare såldes, ger idag ut bland annat Kentaur och Passion for Business. Ledamot i Samefolkets styrelse sedan 2011.

PETER STEGGO (Riksorganisationen Same Ätnam, ledamot)
Bor sedan 20 år i Umeå, men är född och uppvuxen i Piteå och har sitt ursprung i Arjeplogs skogar och fjäll och i Norge. Utbildad gymnasielärare i biologi och naturkunskap med lång erfarenhet av undervisning på högstadiet i främst NO och matematik. Har i strävan efter att lära sig pitesamiska studerat nord-, lule- och umesamiska vilket utmynnat i att själv undervisa i studiecirklar och modersmålsundervisning. Arbetade 2010-2011 som samisk koordinator i Arvidsjaurs kommun, därefter anställd i Umeå kommun som minoritetssamordnare med samiska frågor i fokus. Ingår sedan 2015 i styrelsen för Samefolket.

Last Updated on Monday, 30 November 2015 01:09